Konsumentperspektiv på hållbart vardagsresande

Konsumentperspektiv på hållbart vardagsresande

Projektet avser färdigställande samt spridning av resultat från avhandlingsarbete. Projektet bidrar till fördjupad förståelse av kollektivtrafikpendlaren ur ett företagsekonomiskt perspektiv och vad som händer när pendlaren ses och behandlas som kund. 

Projektledare: 
Oskar Christensson, K2 och Lunds universitet.
Parter: 
Lunds universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
114 000 kr
Period: 
2016 till 2017