Kontrakt för samverkan

Kontrakt för samverkan

Syftet med projektet är att studera kontraktsfrågor, exempelvis hur kontraktet kommer till stånd, hur det kan leda till en mera välfungerande marknad, hur det kan stödja innovation och hur avtalsprocessen kan bli en lärande process. Beslut om kontraktsform på den strategiska nivån är kopplade både till en långsiktigt hållbar finansiering, lönsamhet hos privata aktörer och hur avtalen medger styrning mot de politiska målen.

Projektledare: 
Helene Lidestam, K2 och VTI
Parter: 
VTI och Lunds universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
1 695 000 kr
Period: 
2015 till 2017

Publikationer kopplade till projektet

Vilken grad av prisdifferentiering?

Pyddoke, Wretstrand. K2 Outreach 2016:10. Lund 2016.

Superincentive contracts

Hans Danielson, Henrik Andersson, Anders Wretstrand. K2 Working Papers 2016:5.

Kontraktsformer och deras inverkan på svensk kollektivtrafik

Helene Lidestam, Anna Johansson, Roger Pyddoke. K2 Outreach 2016:3. Lund 2016.