Kräver hållbar mobilitet nya roller för kommunal planering?

Kräver hållbar mobilitet nya roller för kommunal planering?

I pilotstudien analyserades den kommunala planerarrollen inom stadsutvecklingsprojekt som experimenterar med hållbar mobilitet. Tre piloter med självkörande bussar i Finland, Norge respektive Danmark ingick i analysen. Analysen visade att piloterna inte var integrerade i kommunens vardagliga planprocesser, utan till stor del utfördes vid ”sidan om” eller utanför de ordinarie verksamheterna. De aktörer som var inblandade i processen var inte de traditionella planerarna, utan nya typer av kommunala samordningsfunktioner som arbetade med innovation, samverkan eller inom ramen för testbäddarna – snarare den planerarkontoret. Det här innebär att piloterna inte innebar så mycket nya roller för planerarna – utan snarare nya funktioner i den kommunala organisationen.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet, Blekinge tekniska högskola
Finansiär: 
K2
Budget: 
349 994 kr
Period: 
2018 till 2019

Publikationer kopplade till projektet

Conceptualizing Testbed Planning: Urban Planning in the Intersection between Experimental and Public Sector Logics

Lina Berglund-Snodgrass and Dalia Mukhtar-Landgren, Urban Planning, March 2020