Kunskapsöversikt och förstudie beträffande Transport Equity

Kunskapsöversikt och förstudie beträffande Transport Equity

Projektet syftar till att beskriva hur mått på tillgänglighet förhåller sig till utgångspunkter om rättvis fördelning av välfärd, bland annat i syfte att öka kunskapen om kollektivtrafikens användning som fördelningspolitiskt verktyg.

Projektledare: 
Mattias Haraldsson, K2 och VTI
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
350 000 kr
Period: 
2016 till 2017

Publikationer kopplade till projektet

Tillgänglighet, rättvisa och kollektivtrafik

Anders Bondemark. K2 Working Papers 2017:12.