Laddsträcka i Lund - En studie av busslinje i körsimulator

Laddsträcka i Lund - En studie av busslinje i körsimulator

Syftet med projektet är att demonstrera en elektrifierad busslinje i Lund i en körsimulator. Projektet avser att bidra till att det vid projekteringen och beslutsfattande vid en eventuell elektrifiering av busslinjer tas hänsyn till användarperspektivet.
 

Projektledare: 
Arne Nåbo, K2/VTI
Parter: 
VTI, Viktoria Swedish ICT, Lunds kommun.
Finansiär: 
Energimyndigheten
Budget: 
5 000 000 kr
Period: 
2016 till 2017

Publikationer kopplade till projektet

Laddsträcka i Lund - En studie av busslinje i körsimulator

Arne Nåbo, Conny Börjesson, Laban Källgren, Joakim Nyman, Christina Stave, VTI notat 8-2018