Lina Berglund-Snodgrass
Forskare
lina.berglund.snodgrass@slu.se

Presentation

Lina Berglund-Snodgrass är forskare och universitetslektor inom stadsplanering vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp. Hon är för närvarande involverad i forskningsprojekt som behandlar frågor om förändrade roller för stadsplanering i stadsnära testbäddar och experiment samt de politiska dimensionerna av att organisera samarbetsinriktad planering. Under 2018-2019 var hon en deltagande forskare i K2-projektet Kräver hållbar mobilitet nya roller för kommunal planering? som analyserade den kommunala planerarrollen inom stadsutvecklingsprojekt som experimenterar med hållbar mobilitet. Hon har även varit engagerad i K2-projektet Innovationsarbetets organisering: Att lära från pilotprojekt och testlabb. Lina var projektledare för K2-projektet Piloter för omställning av transportsektorn genom energieffektiv bebyggelse.