Living Lab Uddevalla

Living Lab Uddevalla

I projektet genomförs och analyseras ett enskilt projekt av flera forskare under en längre tid, vilket gör att metoder för samverkan kan utvecklas, prövas och erfarenheter användas i en sorts ”realtid” i ett ”living lab”. Projektet ska utifrån en ”experimentverkstad” i Uddevalla, studera och utveckla samverkan med ämnesmässig bredd, och genomföra så många åtgärder inom alla miljövänliga mobilitetsområden som möjligt i stadsdelen/bostadsområdet ”Södra Uddevalla” inom en treårsperiod.

Projektledare: 
Stig Westerdahl
Parter: 
Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, VTI, Lunds universitet, Malmö högskola
Finansiär: 
K2
Budget: 
2 612 999 kr
Period: 
2015 till 2017

Publikationer kopplade till projektet

Kollektivtrafik i storstadens skugga - Krönikor från Living lab i Uddevalla

Karin Book och Stig Westerdahl (redaktörer)