MaaS for Sustainable Cities

MaaS for Sustainable Cities

Målet för detta uppdrag är att dra nytta av de möjligheter som finns kopplade till visionen om kombinerad mobilitet eller Mobility as a Service. Inom uppdraget ska Drive Sweden i samarbete med K2 aktivt arbeta för att motverka hinder som idag finns inom detta område, samt stimulera utveckling av nya typer av tjänster och integrationer för kombinerad mobilitet. En viktig del i arbetet är kommunikation och att underlätta utbyte av erfarenheter och kunskap inom området.

Projektledare: 
Elias Arnestrand
Forskningsinriktning: 
Parter: 
K2, Lindholmen Science Park AB
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
1 540 000 kr
Period: 
2021 till 2023