MISSUM - Modelling Incentive Schemes for Sustainable Urban Mobility

MISSUM - Modelling Incentive Schemes for Sustainable Urban Mobility

Det är en utmaning att samtidigt klara tillväxt och uttalade miljöambitioner i våra städer. Ett försök är så kallade Stadsmiljöavtal eller Bymiljöavtal (Norge). Syftet med MISSUM är att analysera hur man på nationell nivå kan skapa incitament för städer att använda kostnadseffektiva styrmedel och åtgärder för att uppnå transportpolitiska mål och mål om fossilfria transporter. Sådana analyser kräver ökad kunskap om balansen mellan ansvar för olika kostnader, acceptans och finansiell risk för olika typer av styrmedel och åtgärder. Resultaten förväntas bidra till en effektiv utformning av framtida stadsmiljöavtal.

Projektledare: 
Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet
Parter: 
Lunds universitet, VTI, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, Urbanet Analyse
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
3 700 000 kr
Period: 
2017 till 2021