Mistra SAMS

Mistra SAMS

Mistra SAMS Sustainable Accessibility and Mobility Services är ett transdisciplinärt forskningsprojekt om framtidens mobilitets- och tillgänglighetstjänster. Mistra SAMS mål är att ge kunskapsunderlag kring offentliga aktörers möjligheter att, i samverkan med privata aktörer, främja en övergång till plattformsbaserade tillgänglighetstjänster som substantiellt kan bidra till att ställa om det urbana transportsystemet i linje med hållbarhetsmål. Vilka vägval står offentliga aktörer inför? Vilka handlingslinjer finns och vad blir effekterna av dessa för uppfyllandet av långsiktiga hållbarhetsmål?

Läs mer här.

 
Projektledare: 
Anna Kramers och Jonas Åkerman, båda forskare vid KTH.
Parter: 
KTH, VTI, K2, Karlstad Universitet/SAMOT, Lunds Universitet - IIIEE, Tranfikverket, Stockholms stad, Malmö stad, Botkyrka kommun, Ericsson, FRAC/Hertz/Sunfleet, Scania, Openlab, Samtrafiken, Savantic och Transformator design
Finansiär: 
Mistra
Budget: 
40 000 000 kr
Period: 
2016 till 2020