Mobilitetshubbar: Från parkering till paketering?

Lina Berglund-Snodgrass och Dalia Mukhtar-Landgren, Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie, 2023

Den här rapporten är tänkt att fungera som ett diskussionsunderlag till aktörer som funderar på att utveckla en mobilitetshubbslösning, oavsett om du representerar ett P-bolag, en kommun, en kollektivtrafiksmyndighet eller en fastighetsutvecklare. I rapporten presenterar vi fyra centrala frågor att diskutera i arbetet med att ta fram en mobilitetshubb - vilka transportslag ska ingå? Hur ska de integreras? Vart ska hubbarna placeras? Och hur ska driftoch ägarlösningen utformas? I rapporten finns också en katalog över exempel att inspireras av i norra Europa!

Rapportkategori: 
Övrigt