Modeller för effektiva åtgärder för att öka andel resande med kollektivtrafiken

Modeller för effektiva åtgärder för att öka andel resande med kollektivtrafiken

Projektets syfte är att kartlägga det pågående arbetet med att öka andelen resor med kollektivtrafik i svenska regioner och kommuner. Projektet ska identifiera kritiska utvecklingsområden i regioner och kommuner samt utforma generella riktlinjer och modeller för hur man ska arbeta för att öka andelen resande med kollektivtrafiken. Utvecklandet av modeller sker i nära samarbete med regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag och kommuner.

Projektledare: 
Jamil Khan, K2 och Lunds universitet
Parter: 
Lunds universitet, VTI
Finansiär: 
Energimyndigheten
Budget: 
2 541 093 kr
Period: 
2017 till 2019

Publikationer kopplade till projektet

Increasing public transport patronage – An analysis of planning principles and public transport governance in Swedish regions with the highest growth in ridership

Jamil Khan, Robert Hrelja and Fredrik Pettersson-Löfstedt, ScienceDirect January 2021

How to create efficient public transport systems? A systematic review of critical problems and approaches for addressing the problems

Hrelja, R., Khan, J. & Pettersson, F. Transport Policy, October 2019

Fler resenärer i kollektivtrafiken

Jamil Khan, Fredrik Pettersson, Robert Hrelja, K2 Outreach 2019:2

Kommunerna och kollektivtrafiken

Philip Hansson, FredrIk Pettersson, Jamil Khan, Robert Hrelja. K2 Working Papers 2018:6. Lund 2018.