Nyheter

Ny forskning

Coronapandemin innebär både utmaningar och möjligheter för kollektivtrafiken. Forskare vid K2 bedriver flera projekt som studerar alltifrån pandemins påverkan på arbets- och resmönster till den långsiktiga påverkan på kollektivtrafikens finansiering.

Nyutgivet


- Uppfattningen att smart mobilitet måste styras i rätt riktning för att bidra till samhälleliga hållbarhetsmål har fått stor utbredning. Den här boken tar diskussionen ett steg längre genom att fokusera på hur styrning av smart mobilitet faktiskt ser ut idag och hur det kan se ut i framtiden, förklarar Claus Hedegaard Sørensen.

Ny forskning


Kenworthys genomgång visar att ur ett internationellt perspektiv genererar transporter i de svenska städerna relativt litet utsläpp och olyckor med dödlig utgång är få. Trots att de svenska städerna är förhållandevis glest bebyggda används hållbara transportmedel, som gång, cykling och kollektivtrafik, i relativt stor utsträckning. Bilanvändningen i de svenska städerna motsvarar den i andra europeiska städer, men är betydligt lägre än i mer bilberoende städer i USA, Canada och Australien.

Ny forskning

Stationen Triangeln i Malmö.

Forskarna har bland annat studerat miljardprojektet Citytunneln i Malmö. Befolkningen har ökat inom alla tre stationsområdena Malmö C, Triangeln och Hyllie. Pendlingen från Malmö C och Triangeln har visserligen ökat – men nivån är densamma som ökningen som skett i hela Malmö. När det kommer till pendling utmärker sig Hyllie.

Pressmeddelande


COVID-19 krisen har bidragit till en revolutionerande förändring i både våra privata och professionella liv. Isolering och resebegränsningar har resulterat i en dramatiskt minskad efterfrågan på persontransporter, inte minst kollektivtrafik, eftersom många är rädda för att bli smittade av andra resenärer.

- Vi vet ännu inte hur omfattande eller långvarigt detta tillstånd kommer att vara, men vi kan redan se effekter på resmönster, säger Lena Winslott Hiselius från Lunds universitet.

Ny forskning

Joel Hansson och Fredrik Pettersson-Löfstedt berättar om möjligheter och utmaningar med snabba stråk som kan öka antalet resenärer i kollektivtrafiken på landsbygden.

Filmen är producerad av FZ webbfilm.

Ny forskning

Fotograf: Marcus Folino

Lösningar som knyter samman flera olika mobilitetstjänster går i Sverige under beteckningen kombinerad mobilitet och inkluderar allt ifrån reseplanerare med köpfunktion till digitala mobilitetsabonnemang som paketerar nya mobilitetstjänster med traditionell kollektivtrafik.

Utbildning


– Det här är en flervetenskaplig magisterkurs som kombinerar olika perspektiv, för att ge en överblick över olika tänkesätt när det gäller transporter och mobilitet, hela tiden kopplat till hållbarhet, säger Christina Lindkvist, som är kursansvarig.

Ny forskning


Nedan finner du de presentationer som visades när K2 arrangerade en digital resultatkonferens. Forskningsresultaten presenterades utifrån de fem ämnesområden som tidigare utgjort K2:s forskningsinriktningar.

Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen

Ny forskning


Spridningen av Coronavirus har lett till en snabb och omvälvande förändring av våra liv, både privat och professionellt. Isolering och reserestriktioner har inneburit dramatiskt minskade persontransporter, inte minst kollektiva transporter då människor är rädda för att bli smittade av andra resenärer.  

- Ännu vet vi inte hur omfattande eller hur långvarigt detta tillstånd kommer att vara, men vi kan redan nu se omfattande effekter på våra resmönster, säger Peter Arnfalk som är forskare vid IIIEE på Lunds universitet.

Nyutgivet


Hur mycket ska det kosta att resa med kollektivtrafiken? Ingenting tycker de styrande i Luxemburg där kollektivtrafiken från och med den 1 mars 2020 blir helt avgiftsfri för alla. Luxemburg blir därmed det första landet i världen som inför full avgiftsfri kollektivtrafik. Motivet är framförallt att minska trycket på ett hårt ansträngt vägsystem, genom att fler istället väljer att resa med bussar och tåg. Men det finns också miljöskäl och sociala motiv bakom beslutet att införa avgiftsfri kollektivtrafik i Luxemburg.