Pengxiang Zhao
Pengxiang Zhao
Projektledare
pengxiang.zhao@nateko.lu.se

Presentation

Pengxiang Zhao är forskare vid GIS-centrum, institutionen för fysisk geografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskningsintressen fokuserar huvudsakligen på GIS-vetenskap, modellering och gruvdrift av geografiska data, geospatial artificiell intelligens, särskilt tillämpningar av GIS-metoder och AI-tekniker för att hantera olika frågor inom områden som transport, stadsplanering, katastrofhantering, miljö och hälsa. Pengxiang är projektledare för K2-projektet Understanding the impact of shared e-scooters on spatial accessibility and social equity of public transport in a Nordic context