Planering av strategisk cykelinfrastruktur

Planering av strategisk cykelinfrastruktur

Syftet med projektet är att utveckla råd och riktlinjer för strategisk cykelplanering i svensk kontext baserat på framgångsrika exempel från Holland, Tyskland och Danmark. Detta är ett viktigt steg för att ge de rätta förutsättningarna för att åstadkomma en mer strategisk cykelplanering som ger cyklande en effektiv, trafiksäker och trygg färd. Det är också ett viktigt verktyg för planerare och politiker för att på allvar kunna utmana den traditionella transport- och markanvändningsplaneringen. 
 

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet, Malmö högskola, VTI
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
4 909 000 kr
Period: 
2016 till 2018

Publikationer kopplade till projektet

Planering för strategisk cykelinfrastruktur

Jens Alm och Till Koglin, K2 Working paper 2020:6, mars 2020

Geografisk tillgänglighet för cykling i städer: Underlag för modellutveckling

Kerstin Robertson, Till Koglin. K2 Working Papers 2017:5.

Geografisk tillgänglighet för cykling i städer: Modellutveckling och fallstudier

Kerstin Robertson, Johanna Andersson och Finn Hedefalk. K2 Research 2018:1. Lund 2018.

Cykelns plats i den kommunala planeringen

Scholten, Koglin, Hult, Tengheden, K2 Working Papers 2018:5. Lund 2018.