Planering och utredning av kollektivtrafikinvesteringar

Erik Johansson, Anna Anund. K2 Working Papers 2018:3. Lund 2017.

Denna rapport är en del av K2:s forskningsprojekt Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling som leddes av Désirée Nilsson vid Malmö universitet. Rapporten är skriven av Erik Johansson vid Lunds universitet och Anna Anund på VTI. I rapporten belyses hur planeringen har gått tillväga kring kollektivtrafikprojektet Spårväg syd i Stockholm län.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: