Policylabb för kollektivtrafik on-demand

Policylabb för kollektivtrafik on-demand

Det finns ett ökat intresse bland aktörer inom kollektivtrafiken för efterfrågestyrd kollektivtrafik som är tillgänglig för allmänheten och som fungerar som ett komplement till tidtabellsstyrd trafik - så kallad kollektivtrafik on-demand. Kollektivtrafik on-demand ses ofta som en mer ekonomiskt hållbar eller tillgänglig lösning utanför staden. Den kan även fungera som ett bra alternativ vid de tider på dygnet då efterfrågan är låg. Flera aktörer har redan infört eller planerar att införa olika varianter av kollektivtrafik on-demand, i såväl städer som i landsbygder. Utmaningarna är dock många och en del svåra val och analyser behöver göras. Det kan till exempel handla om lämplig geografisk täckning, vid vilka tider bör trafiken erbjudas, utformning av biljettpriser, digital resenärsinformation vid omplanering av rutt, kontraktuella villkor vid upphandling och samhällseffekter i form av förändrat trafikarbete och tillgänglighet.
 
Syftet med det här projektet är att förbättra förutsättningarna för utvecklingen av nya, hållbara kollektivtrafik-ondemand-tjänster i Sverige, genom att inrätta ett policylabb för gemensamt kunskapsutbyte och lärande. På så vis kan bredare kunskap uppnås som sträcker sig bortom enskilda projekt och piloter. Policylabbet ska:
  1. Skapa en mötesplats för kunskapsutbyte och lärande mellan branschaktörer och forskare
  2. Genomföra forskningsprojekt med syfte att generera ny kunskap inom området genom samarbeten mellan akademiker och andra aktörer. 
  3. Studera exempel på centrala branschinitiativ på området on-demand kollektivtrafik, såsom X-linjen i Säffle, SkåneFlex,  Mörkötrafiken i Södertälje och Paxa (Din Tur) i Sundsvall. Under våren 2024 har policylabbet varit på studiebesök i Ulricehamn och provåkt Buss on demand.

Vill du veta mer om tidigare K2-forskning om kollektivtrafik on-demand? Klicka här

Vill du ha koll på kommande aktiviteter med koppling till policylabbet? Följ gärna K2 på LinkedIn eller prenumerera på K2:s nyhetsbrev där vi publicerar senaste nytt inom policylabbet och övrig kollektivtrafikforskning. Information om aktuella aktiviteter kommer även att publiceras på den här sidan. 

 

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
K2, Malmö universitet, VTI, Lunds universitet, Västtrafik, Region Stockholm, Nobina
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
6 227 989 kr
Period: 
2023 till 2026