Processperspektiv på sociala hållbarhetsmål i trafik- och regionplaneringen

Processperspektiv på sociala hållbarhetsmål i trafik- och regionplaneringen

Projektets syfte är att ta fram förslag på metod eller arbetssätt för att bättre kunna integrera sociala hållbarhetsfrågor i planprocessen för den regionala planeringen. 
Projektet ska undersöka hur regionplanering och kollektivtrafikplaneringen påverkar social hållbarhet. En väsentlig del av arbetet handlar om att förstå vilka som är de viktigaste konkreta aspekterna i den fysiska utformningen som har bäring på social hållbarhet, samt undersöka hur och var kan dessa komma in i planprocessen. 

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
Region Stockholm, KTH, K2
Budget: 
1 987 000 kr
Period: 
2019 till 2020

Publikationer kopplade till projektet

Social hållbarhet i regional kollektivtrafikplanering - Perspektiv och processer för att stärka den sociala hållbarhetens position i planeringssammanhang

Rebecka Kjellström, Karolina Isaksson, Maria Håkansson & Anna Strohmayer. KTH, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, 2021.