Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Train stations’ impact on housing prices: Direct and indirect effects

Alexandra Rojas, Transportation Research Part A: Policy and Practice, March 2024

Rural mobility in later life; counteracting accessibility poverty with digital service solutions

Vanessa Stjernborg & Gustav Lopez Svensson, Transportation Research Part D: Transport and Environment, January 2024

Triggers for feelings of insecurity and perceptions of safety in relation to public transport; the experiences of young and active travellers

Vanessa Stjernborg, Applied Mobilities, February 2024

Barns rätt till kollektivtrafik – barnperspektiv och barns perspektiv i kollektivtrafikplaneringen

Kapitel i "Rättvist resande? Villkor, utmaningar och visioner för samhällsplaneringen", Linnea Eriksson och Jens Alm

Privata aktörer styr utvecklingen – Ett tredje scenario om framtidens mobilitet

Eva-Lena Eriksson, K2 Working paper 2024:1

Integrating shared e-scooters as the feeder to public transit: A comparative analysis of 124 European cities

Aoyong Li a b, Kun Gao, Pengxiang Zhao, Kay W. Axhausen, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, March 2024

Uncertainties in scheduling and execution of trackwork in Sweden

Daria Ivina, Nils O. E. Olsson, Carl-William Palmqvist & Lena Winslott Hiselius, Public Transport, November 2023

Has collaboration contributed to goal achievement in Swedish public transport?

Roger Pyddoke och Karin Thoresson,Thredbo 17 Conference - Special Issue: Competition and Ownership in Land Passenger Transport, June 2023