Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Decomposing cycling potentials employing the motility framework

Zahra Hamidi, Journal of Transport Geography, February 2021

A study of changes in everyday mobility during the Covid-19 pandemic: As perceived by people living in Malmö, Sweden

Helena Bohman, Jean Ryan, Vanessa Stjernborg, Désirée Nilsson, Transport Policy, June 2021

Contested values in bike-sharing mobilities – A case study from Sweden

Till Koglin, Dalia Mukhtar-Landgren, Journal of Transport Geography, April 2021

Spatio-temporal patterns of traffic-related air pollutant emissions in different urban functional zones estimated by real-time video and deep learning technique

Jinchao Song, Chunli Zhao, Tao Lin, Xinhu Li and Alexander V. Prishchepov, chapter in Journal of Cleaner Production, November 2019

Evaluating the Efficiency of Bike-Sharing Stations with Data Envelopment Analysis

Leonardo Caggiani, Rosalia Camporeale, Zahra Hamidi and Chunli Zhao, Journal of Sustainability, January 2021

The passenger’s influence on dwell times at station platforms: a literature review

Ruben A. Kuipers, Carl-William Palmqvist, Nils O.E. Olsson, Lena Winslott Hiselius, Transport Reviews, February 2021

Trängsel i kollektivtrafiken

Björn Lidestam, K2 Working paper 2021:5

Elbussen är här! Lärdomar och kunskapsluckor i forskning om elbussar

Vendela Åslund, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Hans Danielson, K2 Outrech 2021:2