Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

På väg mot hållbar omställning? Kunskap, makt och mening i nationell transportplanering

Linnea Eriksson, Karolina Isaksson och Jacob Witzell, redaktörer, november 2021

Large increases in bus use in Sweden: lessons learned

Maria Börjesson, Margareta Friman, Masoud Fadaei. Handbook of Public Transport Research 2021.

Do small cities need more public transport subsidies than big cities?

Maria Börjesson, Chau Man Fung, Stef Proost, Zifei Yan. Journal of Transport Economics and Policy 2019.

Do buses hinder cyclists or is it the other way around? Optimal bus fares, bus stops and cycling tolls

Maria Börjesson, Chau Man Fung, Stef Proost, Zifei Yana. Transportation Research Part A: Policy and Practice 2018.

Public transport: One mode or several?

Juan Manuel Lorenzo Varela, Maria Börjesson, Andrew Daly. Transportation Research Part A: Policy and Practice 2018.

Optimal prices and frequencies for buses in Stockholm

Maria Börjesson, Chau Man Fung, Stef Proost. Economics of Transportation 2017.

Kollektivtrafiken och klimatutmaningen - tid för ett nytt perspektiv

Lena Winslott Hiselius, K2 Outreach 2021:3

Passengers’ choices in multimodal public transport systems - A study of revealed behaviour and measurement methods

Ulrik Berggren, doctoral thesis, Lund University, November 2021