Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Effektivare kollektivtrafik genom interaktiva DRT-tjänster

John Iversen och Adam Nilsson, kandidatuppsats, juni 2020.

Train delays due to trackwork in Sweden

Daria Ivina, Carl-William Palmqvist, Nils Olsson & Lena Winslott Hiselius. Conference paper presented at 9th International Conference on Railway Operations Modelling and Analysis (ICROMA), 2021.

Bedömningsverktyg för svensk BRT -Redskap för planering och utvärdering av högkvalitativa bussystem i Sverige

Frida Odbacke, examensarbete, Lund University, 2018.

Guidelines för attraktiv regional busstrafik - Regional BRT

K2 broschyr, 2016.

Developing a regional superbus concept – Collaboration challenges

Fredrik Pettersson, Case Studies on Transport Policy, Available online 31 January 2018

Micromobility – Regulatory Challenges and Opportunities

Nils Fearnley, 2020, Chapter in: Paulsson, A. and Sørensen, C.H. (Ed.) Shaping Smart Mobility Futures: Governance and Policy Instruments in times of Sustainability Transitions, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 169-186.

Effekter av stadsmiljöavtalen – En uppskattning ex ante

Karin Brundell Freij, Niklas Håkansson och Katja Vuorenmaa Berdica, K2 Working Paper 2022:10

Erfarenheter och upplevda hinder i kollektivtrafiken hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Jessica Berg & Jonas Ihlström. VTI rapport 1123. Linköping 2022.