Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Effekter av stadsmiljöavtalet

Martin Larsson och Helena Svensson, K2 Working paper 2021:10

Effects of rural bus stops on travel time and reliability

Joel Hansson, Fredrik Pettersson-Löfstedt, Helena Svensson and Anders Wretstrand, Public transport 2021

Public transport path choice estimation based on trip data from dedicated smartphone app survey

Ulrik Berggren, Thomas Kjær-Rasmussen, Mikkel Thorhauge, Helena Svensson and Karin Brundell-Freij, Transportmetrica A: Transport Science, September 2021

Steering green buses: The opportunities and challenges of introducing renewable fuel in public transport

Malin Aldenius, doctoral thesis, Lund University, October 2021

Kombinerad mobilitet mellan cykel och kollektivtrafik

Robin Nuruzzaman, Celina Negro, Theresa Schneider, Till Koglin och Jens Alm, K2 Working paper 2021:15

Socialt hållbar transportplanering

Lena Levin och Ana Gil Solá, redaktörer, juni 2021

Partnership or franchising to improve bus services in two major English urban regions? An institutional analysis

Tom Rye, Robert Hrelja, Jason Monios, and Clare McTigue, Transport Policy Volume 114, December 2021

Åldrande landsbygder

Vanessa Stjernborg och Alva Rosager, K2 Working paper 2021:14