Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Public-private MaaS: Unchallenged assumptions and issues of conflict in Sweden

Göran Smith & Claus Hedegaard Sørensen, Research in Transportation Economics, June 2023

Public Participation in Transport in Times of Change

Lisa Hansson, Claus Hedegaard Sørensen & Tom Rye, Transport and Sustainability, Vol: 18, 2023

Kombinerad mobilitet mellan cykel och kollektivtrafik (2)

Jens Alm, Karin Thoresson och Till Koglin, K2 Working Paper 2023:4

Är barn en del av det planerande kollektivet? En studie om inkludering av barn i planering av kollektivtrafik

Jens Alm, Linnea Eriksson och Emma Hermansson, K2 Working Paper 2023:3

Increasing satisfaction with public transport in the digital age – perspectives from public transport providers and travelers in Sweden

Kimberly Nicholas, Chunli Zhao, Jonas Nilsson, and Johan Jansson, K2 Outreach 2023:3

Resebeteenden – så får vi fler att resa aktivt och hållbart

Sonja Forward, mars 2023

From senses to sensors: autonomous cars and probing what machine learning does to mobilities studies

Dalia Mukhtar-Landgren and Alexander Paulsson, Distinktion: Journal of Social Theory, 2023

Efterfrågestyrd kollektivtrafik – systemeffekter och acceptans

Jan A. Persson, Åse Jevinger, Paul Davidsson, Sergei Dytckov, Fabian Lorig, Helena Svensson och Chunli Zhao, K2 Outreach 2023:1