Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Data-driven Train Delay Prediction

Kah Yong Tiong, docotoral thesis, Lund University, 2024

Konstruktioner av mobilitet: Hållbara transporter i svensk policydiskurs

Elias Isaksson, K2 Working Paper 2019:14

En jämförelse mellan Sveriges stadsmiljöavtal och de norska byvekstavtalen

Bård Norheim & Ulrik Berggren, K2 Working Paper 2021:16

Mobility justice or transit boosterism? The use of rail transit as an urban transformation strategy in Kitchener, Canada, and Malmö, Sweden

Lina Olsson & Ren Thomas, Mobilities, January 2024

Making apps, owning data: Digital sovereignty and public authorities’ arrangements to “byte” back

Alexander Paulsson & Mats Fred, Organization, 2024

Stated opinions and potential travel with DRT – a survey covering three different age groups

Å. Jevinger & and H. Svensson, Transportation Planning and Technology, April 2024

A climate report gone missing – power mechanisms in Swedish national transport planning

Linnea Eriksson, Jacob Witzell, Karolina Isaksson & Christina Lindkvist, European Planning Studies, January 2024

The impacts of weather on railway infrastructure in Sweden

Michelle Ochsner, Rachel Fisher & Carl-William Palmqvist, Sustainable and Resilient Infrastructure, April 2024