Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Same, same but different? Neighbourhood effects of accessibility on housing prices

Helena Bohman, Transport Policy, June 2021

Railway network design and regional labour markets in Sweden

Erik Johansson, Rosalia Camporeale and Carl-William Palmqvist, Research in Transportation Economics Volume 83, November 2020

Covid-19 och slaget mot turism och besöksnäring

Vanessa Stjernborg och Solène Prince, K2 Working paper 2021:9

Mobility as a service and public transport

Göran Smith, chapter in The Routledge Handbook of Public Transport, 2021

The role of consumer innovativeness and green perceptions on green innovation use: The case of shared e-bikes and e-scooters

Phil Flores, Johan Jansson, Journal of Consumer Behaviour, May 2021

Planning for Bus Priority

Claus H.Sørensen, Fredrik Pettersson, Joel Hansson, International Encyclopedia of Transportation, 2021, Pages 254-260

Marknad i kris? Kollektivtrafikens syn på avtalsmodeller under pandemin

Alexander Paulsson och Till Koglin, K2 Working paper 2021:8

A Piece of the Puzzle: Essays on Accessibility, Transport Infrastructure and Distribution

Anders Bondemark, doctoral thesis, Lund University, May 2001