Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Patronage effects of off-peak service improvements in regional public transport

Joel Hansson, Fredrik Pettersson-Löfstedt, Helena Svensson & Anders Wretstrand. European Transport Research Review. May, 2022.

Challenges of delivering TOD in low‑density contexts: the Swedish experience of barriers and enablers

Robert Hrelja, Lina Olsson, Fredrik Pettersson‑Löfstedt &Tom Rye.European Transport Research Review, 2022.

Information flows in Demand Responsive Public Transport: Interactivity, information, and flexibility in a modern ridesharing service

Oscar Askfelt and Karl Hamnebo, Malmö University, Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), spring 2021.

An Individual-based Simulation Approach to Demand Responsive Transport

Sergei Dytckov, Fabian Lorig, Johan Holmgren, Paul Davidsson, and Jan A Persson. Conference paper. 4th International Conference on Intelligent Transport Systems, Virtual Event, December, 2020

Omställning till elbussar i svenska städer - Lärdomar om affärsmodeller, ägarskap och upphandling

Vendela Åslund, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Hans Danielson, K2 Working paper 2022:3

Omdefinierad roll för kollektivtrafiken – En kunskapsöversikt

Göran Smith. Rådslaget rapport. Maj 2022.

Kollektivtrafikens organisering och finansiering – En kunskapsöversikt

Jens Portinson Hylander & John Hultén. Rådslaget rapport. April 2022.

Nya pris- och biljettstrategier – En kunskapsöversikt

Ulrik Berggren. Rådslaget rapport. April 2022.