Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

The passenger’s influence on dwell times at station platforms: a literature review

Ruben A. Kuipers, Carl-William Palmqvist, Nils O.E. Olsson, Lena Winslott Hiselius, Transport Reviews, February 2021

Trängsel i kollektivtrafiken

Björn Lidestam, K2 Working paper 2021:5

Elbussen är här! Lärdomar och kunskapsluckor i forskning om elbussar

Vendela Åslund, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Hans Danielson, K2 Outrech 2021:2

Governance arrangements shaping driverless shuttles in public transport: The case of Barkarbystaden, Stockholm

Kelsey Oldbury and Karolina Isaksson, Cities June 2021

Penalties as incentives for punctuality and regularity in tendered Swedish public transport

Roger Pyddoke, Research of Transportation Economics, September 2020

Optimal fares and frequencies for bus services in a small city

Disa Asplund, Roger Pyddoke, Research in Transportation Economics, May 2020

Analysis of daily variation in bus occupancy rates for city-buses in Uppsala and optimal supply

Roger Pyddoke, VTI Working paper, 2020:8

Flexibility in contract design - is that possible?

Carolina Camén, Malin Aldenius, Panagiota Tsaxiri, Helene Lidestam, Research in Transportation Economics, November 2020