Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Erfarenheter och upplevda hinder i kollektivtrafiken hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Jessica Berg & Jonas Ihlström. VTI rapport 1123. Linköping 2022.

Transit places and the production of public spaces

H.A Tran & J. Hyeong. In Lindkvist, C and Melin, A. (eds.) Just mobility, transport and urban Infrastructure, Urbanmattersjournal.com

Interactive Machine Learning for Commuters: Achieving Personalised Travel Planners through Machine Teaching

Lars Holmberg, presentation for UITP Stockholm Global PublicTransport Summit, 2019

Exploring Space Syntax Integration at Public Transport Hubs and Public Squares Using Drone Footage

Carl Johnsson & Rosalia Camporeale, applied sciences, 2022

Lean Construction Principles and Railway Maintenance Planning

Daria Ivina & Nils O.E. Olsson, In: Tommelein, I.D. and Daniel, E. (eds.). Proc. 28th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC28), Berkeley, California, USA

Significance of the contractual relationship for the efficient railway maintenance project planning

Daria Ivinaa, Nils O.E.Olsson & Lena Winslott Hiselius, Procedia Computer Science, 2022.

A Methodology for Monitoring Rail Punctuality Improvements

C.W. Palmqvist & I. Kristoffersson, IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems, 2022.

Nyckeltal för punktlighet på järnväg - del 2

Ida Kristoffersson & Carl William Palmqvist