Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Road or track in urban public transport? Knowledge claims about the choice between Bus Rapid Transit and Light Rail Transit in research and in practice

Fredrik Pettersson-Löfstedt, K2 Research 2023:1

Sustainability in practice: A governmentality study about transit‐oriented development in rural areas

Freja Lina Huhle, master thesis, Malmö University, 2021

(O)trygghet, mobilitet och strategier – En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av (o)trygghet på Hyllie station

Sofia Rutberg, examensarbete, Sveriges lantbruksuniversitet, 2021

Roller, ansvar och inflytande i experimentella initiativ – lärdomar från forskning om pilotprojekt för framtidens kollektivtrafik

Karolina Isaksson och Kelsey Oldbury. K2 Outreach 2023:2

Innovation på beställning? Trafikföretagens syn på innovationer i upphandlad kollektivtrafik

Alexander Paulsson, Birgitta Vitestam, Karin Thoresson, Lisa Hansson, Malin Aldenius och Ewa Rosén. K2 Working Paper 2023:1

Hållbara visioner i planeringen – En kritisk litteraturstudie

Gustav Lopez Svensson och Till Koglin, K2 Working Paper 2023:2

Effekter av förändrad tillgång till kollektivtrafik

Désirée Nilsson och Vanessa Stjernborg, K2 Working paper 2022:7

Simulating the Punctuality Impacts of Early Freight Train Departures

Johansson, I., Palmqvist, C.W. & Sipilä, H. Conference paper submitted to World Congress on Railway Research 2022, Birmingham, UK.