Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Behovsanalys och dimensionering av social mobilitet med närbusstrafik

Yngve Westerlund, Agneta Ståhl och Carlos Chiatti, K2 Working paper 2020:11

Policy instruments for a more transport efficient society: A pre-study comparing the cases of California and Sweden

Chunli Zhao, Jean Ryan and Anders Wretstrand, K2 Working paper 2021:2

COVID-19 and Public Transport

Chiara Vitrano, K2 Working paper 2021:1

Increasing public transport patronage – An analysis of planning principles and public transport governance in Swedish regions with the highest growth in ridership

Jamil Khan, Robert Hrelja and Fredrik Pettersson-Löfstedt, SienceDirect January 2021

Att styra det nya - Samhällets styrning av och med smart mobilitet

John Hultén, Anna Wildt-Persson, Jens Alm, Erik Almlöf, Claus Hedegaard Sørensen, Alexander Paulsson, Anna Pernestål och Anna Wallsten, K2 Outreach 2021:1

What is the substitution effect of e-bikes? A randomised controlled trial

Alfred Söderberg, Emeli Adell and Lena Winslott Hiselius, ScienceDirect January 2021

Omstart för kollektivtrafiken - idéer för en hållbar framtid

Hanna Holm och Andrea Kollmann, redaktörer, januari 2021

Knowledge for policy-making in times of uncertainty: the case of autonomous vehicle model results

Carey Curtis, Sam McLeod, John Hultén, Fredrik Pettersson-Löfstedt, Alexander Paulsson and Claus Hedegaard Sørensen, Transport Reviews, December 2020