Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Så kan kollektivtrafiken bidra i klimatomställningen

Faktablad utgivet i K2:s serie "Kollektivtrafikforskning på 5 minuter"

Being innovative, fun, and green? Hedonic and environmental motivations in the use of green innovations

Phil Justice Flores & Johan Jansson. Journal of Marketing Management. February 2022.

Mobilitet i mindre städer - så kan bilberoendet minska

Tom Rye och Lisa Hansson, april 2022

Digitalt resestöd i kollektivtrafiken för resenärer med varierande behov

Vanessa Stjernborg och Gustav Lopez Svensson, K2 Working paper 2022:2

SPICe—Determinants of consumer green innovation adoption across domains: A systematic review of marketing journals and suggestions for a research agenda

Phil Justice Flores & Johan Jansson. International Journal of Consumer studies. March 2022.

Omprioritering av gaturummet – Exempel från Europa

Emma Hermansson. Rådslaget rapport. Mars 2022.

Omprioritering av gaturummet - En kunskapsöversikt

Jakob Allansson & Russell Cannon. Rådslaget rapport. Mars 2022.

The Effects of Train Passes on Dwell Time Delays in Sweden

Kah Yong Tiong, Carl-William Palmqvist & Nils O. E. Olsson. Applied Sciences. March 2022.