Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Efficiency of the trackwork scheduling process in Sweden

Daria Ivina, Doctoral thesis, Lund University, February 2024

Elbussar ur ett stadsplaneringsperspektiv

Vendela Åslund och Fredrik Pettersson-Löfstedt, K2 Working Paper 2024:3

Dwell time delays for commuter trains – An analysis of the influence of passengers on dwell time delays

Ruben Alaric Kuipers, Doctoral thesis, Lund University, 2024

Planeringsverktyg för Bus Rapid Transit (BRT) i Sverige

Jakob Allansson, Joel Hansson och Fredrik Pettersson-Löfstedt, K2 Outreach 2024:2

Införande av efterfrågestyrd kollektivtrafik på Färingsö

Jan A. Persson, Fabian Lorig och Åse Jevinger, K2 Working Paper 2024:2

Train stations’ impact on housing prices: Direct and indirect effects

Alexandra Rojas, Transportation Research Part A: Policy and Practice, March 2024

Rural mobility in later life; counteracting accessibility poverty with digital service solutions

Vanessa Stjernborg & Gustav Lopez Svensson, Transportation Research Part D: Transport and Environment, January 2024

Triggers for feelings of insecurity and perceptions of safety in relation to public transport; the experiences of young and active travellers

Vanessa Stjernborg, Applied Mobilities, February 2024