Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Åldrande landsbygder

Vanessa Stjernborg och Alva Rosager, K2 Working paper 2021:14

Upplevd otrygghet i anknytning till kollektivtrafiken i Malmö

Vanessa Stjernborg och Sofia Rutberg, K2 Working paper 2021:13

Självkörande bussar: om arbete, teknologi och en oviss framtid

Alexander Paulsson, Arbetsmarknad och arbetsliv, vol 27, nr 1 2021

Funding public transport under pressure - the case of Amsterdam

Fabio Hirschhorn Zonana, August 2021

Public transport funding under pressure

John Hultén, Claus Hedegaard Sørensen, Elisabeth Lång, Fabio Hirschhorn Zonana and Jens Alm, K2 Working paper 2021:12

Smart mobilitet för unga?

Anna Wallsten, Joel Göransson Scalzotto och Jessica Berg, K2 Working paper 2021:11

Intrapersonal variability in public transport path choice due to changes in service reliability

Ulrik Berggren, Carmelo D´Agostino, Helena Svensson, Karin Brundell-Freij. Transportation July 2021

How the built environment and the railway network can affect the mobility of older people : Analyses of the southern Swedish region of Scania

Rosalia Camporeale, Anders Wretstrand and Magnus Andersson, Research in Transportation Business & Management, March 2019