Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Omprioritering av gaturummet – Exempel från Europa

Emma Hermansson. Rådslaget rapport. Mars 2022.

Omprioritering av gaturummet - En kunskapsöversikt

Jakob Allansson & Russell Cannon. Rådslaget rapport. Mars 2022.

The Effects of Train Passes on Dwell Time Delays in Sweden

Kah Yong Tiong, Carl-William Palmqvist & Nils O. E. Olsson. Applied Sciences. March 2022.

Potential Benefits of Demand Responsive Transport in Rural Areas: A Simulation Study in Lolland, Denmark

Sergei Dytckov, Jan A. Persson, Fabian Lorig & Paul Davidsson. Sustainability. March 2022.

Decreasing the share of travel by car. Strategies for implementing ‘push’ or ‘pull’ measures in a traditionally car-centric transport and land use planning

Robert Hrelja & Tom Rye. International Journal of Sustainable Transportation. March 2022.

Förändrade resvanor och mobilitetstjänster - En kunskapsöversikt

Eva-Lena Eriksson & Phil Flores. Rådslaget rapport. Mars 2022.

The bus trip: Constraints, hierarchies and injustice

Vanessa Stjernborg. Chapter in Accessibility Denied. Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities. November 2021

Traveling insecurely: The association of security and accessibility in public transport

Kristofer Hansson. Chapter in Accessibility Denied. Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons with Disabilities. November 2021