Punktlig tågtrafik i storstadsregionerna- en analys av förseningar på stationer och effekter av ändrade tidtabellsprinciper och effektiva resandeutbyten

Punktlig tågtrafik i storstadsregionerna- en analys av förseningar på stationer och effekter av ändrade tidtabellsprinciper och effektiva resandeutbyten

Huvudsyftet med projektet är att analysera osakerna till förseningar vid stationer med särksilt fokus på uppehållstider och resenärsutbyte i pendeltågstrafik och regionaltågstrafik. Projektet ska ge kunskap om hur förseningar uppstår men också identidifera och testa olika förändringar i t.ex. tidtabellsplaneringen genom verkliga tillämpningar och simuleringar. Projektets fallstudier ska även innehålla fysiska åtgärder för ett effektiare resandeutbyte. Projektet ska leverera input till mer dynamiska och anpassningsbara planeringsprinciper och handfasta resultat t.ex. beräkningar av ökad kapacitet. Detta är Ruben Kuipers doktorandprojekt. 

Projektledare: 
Parter: 
Lund universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
3 000 000 kr
Period: 
2020 till 2024

Publikationer kopplade till projektet

Impact of a lower demand during the COVID-19 pandemic on the frequency of dwell time delays

Ruben Kuipers & Carl-William Palmqvist, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, September 2023

The passenger’s influence on dwell times at station platforms: a literature review

Ruben A. Kuipers, Carl-William Palmqvist, Nils O.E. Olsson, Lena Winslott Hiselius, Transport Reviews, February 2021