Punktlighet – är resenärsupplevd och objektivt uppmätt tillförlitlighet samma sak?

Punktlighet – är resenärsupplevd och objektivt uppmätt tillförlitlighet samma sak?

Att kunna tillhandahålla en trafik som möjliggör för resenären att vara säker på att komma fram i tid utan oväntad fördröjning uppfattas som mycket viktigt för flertalet kollektivtrafikmyndigheter. Det råder dock viss osäkerhet rörande hur väl de i trafikavtalen stipulerade punktlighetskriterierna svarar mot den grad av tillförlitlighet som resenärerna upplever. Syftet med detta projekt är att studera sambandet mellan objektivt uppmätt tillförlitlighet och av resenärer upplevd tillförlitlighet, i syfte att analysera lämpliga mått som kan implementas i trafikavtal i form av tillförlitlighetsincitament och således kalibrera branschens förväntningar och mål bättre mot vad resenärerna efterfrågar.  Projektet förväntas resultera i ökad kunskap och samsyn kring hur punktlighet och tillförlitlighet samverkar, hur de bör mätas, och hur åtgärder som förbättrar den uppmätta punktligheten kan tänkas slå igenom på den upplevda punktligheten/tillförlitligheten.

 

Projektledare: 
Parter: 
K2, Lund University, VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
350 000 kr
Period: 
2022