Regional superbuss - samverkan som lärprocess

Regional superbuss - samverkan som lärprocess

Målbilder, förväntningar och eventuella kritiska problem i de organisationer som behöver samverka för att genomföra superbusskonceptet studeras. 

Parter: 
Lunds universitet
Finansiär: 
K2 och Lunds universitet
Budget: 
1 000 000 kr
Period: 
2014 till 2016

Publikationer kopplade till projektet

Developing a regional superbus concept – Collaboration challenges

Fredrik Pettersson, Case Studies on Transport Policy, Available online 31 January 2018