Resecoachning med och för personer som har svårt att resa med kollektivtrafik

Resecoachning med och för personer som har svårt att resa med kollektivtrafik

Det långsiktiga syftet är att undersöka om interventioner på individnivå kan leda till ökad eller bibehållen mobilitet genom åldrandet, men också till systemeffekter i form av minskade kostnader för samhället (t ex kostnader för färdtjänst) och överflyttning från privat bil till mer hållbara transporter.
Syftet med detta pilotprojekt är att utveckla ett program för resecoachning i kollektivtrafiken som kan leda till ökat resande med kollektivtrafik bland äldre personer. Mer specifika frågeställningar är:
- Hur bedrivs resecoachning på effektivt sätt?
- Vilka komponenter ska ingå i ett program för resecoachning?
- Vilka effekter kan förväntas på individnivå och på systemnivå av att resecoachning införs?

Projektledare: 
Helena Svensson
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet, K2
Budget: 
350 000 kr
Period: 
2023 till 2024