Risk of violence by local bus stops? An exploratory study of relative risk for violence in the city of Malmö

Risk of violence by local bus stops? An exploratory study of relative risk for violence in the city of Malmö

Projektet studerar risken för att utsättas för våld i anslutning till busshållplatser samt analyserar geografiska riskfaktorer med fokus på knutpunkter i kollektivtrafiken.

Projektledare: 
Manne Gerell, K2 och Malmö högskola.
Parter: 
Malmö högskola
Finansiär: 
K2
Budget: 
349 185 kr
Period: 
2017

Publikationer kopplade till projektet

Bus Stops and Violence, Are Risky Places Really Risky?

Manne Gerell. European Journal on Criminal Policy and Research, 24. 2018.