Robert Hrelja
Robert Hrelja
Projektledare
robert.hrelja@mau.se

Presentation

Robert är docent och arbetar på Malmö universitet. Roberts forskning handlar framförallt om transportpolitik, transportplanering och fysisk planering på kommunal och regional nivå, ofta med styrning, implementering och makt som analytiska teman. Han intresserar sig för hur aktörers agerande, ståndpunkter och maktrelationer påverkar transportsystemets utformning och förändring. Mycket av Roberts forskning har handlat om hur man ska skapa miljövänligare transportsystem och städer. Hans kollektivtrafikforskning handlar mestadels om hur Regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag och kommuner bäst kan samarbeta för att skapa väl fungerande kollektivtrafiksystem och städer.

Robert är projektledare för K2 projektet: Strategier för hållbar tillgänglighet med kollektivtrafiken – nya sätt att hantera sociala konsekvenser och behov i kollektivtrafikens planering.