Robert Hrelja
Robert Hrelja
Projektledare
robert.hrelja@mau.se

Presentation

Jag är docent och jag arbetar på Malmö universitet. Min forskning handlar framförallt om transportpolitik, transportplanering och fysisk planering på kommunal och regional nivå, ofta med styrning, implementering och makt som analytiska teman. Jag intresserar mig för hur aktörers agerande, ståndpunkter och maktrelationer påverkar transportsystemets utformning och förändring. Mycket av min forskning har handlat om hur man ska skapa miljövänligare transportsystem och städer. Min kollektivtrafikforskning handlar mestadels om hur Regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag och kommuner bäst kan samarbeta för att skapa väl fungerande kollektivtrafiksystem och städer.

Jag är projektledare för K2 projektet: Strategier för hållbar tillgänglighet med kollektivtrafiken – nya sätt att hantera sociala konsekvenser och behov i kollektivtrafikens planering.