Samproduktion i praktik och teori

PM om samproduktion inom K2

Denna rapport har arbetats fram på uppdrag av K2s ledningsgrupp för att få en mer systematiserad förståelse för K2s ambition att bedriva kunskapsutveckling
och forskning i samproduktion med branschen. Uppdraget har genomförts av docent Stig Westerdahl och docent Christina Lindkvist Scholten, båda
verksamma vid Malmö universitet och aktiva forskare vid K2. Författarna har haft fria händer att tolka och genomföra uppdraget.

Rapportkategori: 
Övrigt
Forskningsinriktning: