Samverkan med effekter? Analys av samverkansavtal mellan kollektivtrafikmyndigheter och operatörer för bättre service, kvalité och ökat resande.

Samverkan med effekter? Analys av samverkansavtal mellan kollektivtrafikmyndigheter och operatörer för bättre service, kvalité och ökat resande.

Syftet med projektet var att arbeta fram underlag för en ansökan om ett stort K2 projekt. Merparten av projekttiden gick åt till att söka och intervjua kontakter vid Västtrafik och Skånetrafiken för att undersöka främst tillgängligheten till data för en kvantitativ utvärdering. Projektet avrapporterades genom att en ansökan formulerades och lämnades in.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
80 000 kr
Period: 
2019