Samverkan med effekter? Resande och kvalitetsutfall i samverkansavtal mellan operatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter

Samverkan med effekter? Resande och kvalitetsutfall i samverkansavtal mellan operatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter

Samverkansavtal mellan kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag har lanserats som ett nytt sätt att arbeta som främjar ett helhetsperspektiv på omständigheter som kan öka kundnytta och resande. I detta projekt studeras hur det gick med kundnöjdhet, punktlighet, inställda turer, produktion, påstigande och kostnader. Utfallet av samverkansavtal undersöks även genom en kvalitativ analys av innehållet i samverkan, hur det förändrats och vilka faktorer som uppfattas som viktiga för att uppnå ett bättre resultat. De tänkta resultaten kan bidra till lärande om hur avtals- och samverkansformer fungerar och kan tänkas bidra till måluppfyllelse. Samverkan kan bidra till att rikta uppmärksamhet mot omständigheter som har betydelse för utbudets kvalitet och måluppfyllelse även om de avtalsslutande parterna inte ensamma kan påverka dessa faktorer, t.ex. bristande framkomlighet i stadsgator till följd av trängsel.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
1 980 000 kr
Period: 
2020 till 2022