Samverkanstypologier inom kollektivtrafiken

Samverkanstypologier inom kollektivtrafiken

Syftet med projektet är att utveckla förståelse för olika typer av samverkan inom kollektivtrafiksektorn, samt bidra till den fortsätta forskningen om samverkan inom ramen för K2. Inom ramen för projektet utvecklas en typologi för samverkan inom kollektivtrafiksektorn baserat på processernas karaktäristik avseende handlingsinriktning, organisatorisk struktur och policynivå., Projektet ska bidra till genomförandet av en workshop om K2:s samverkansforskning under våren 2018. 

Forskningsinriktning: 
Parter: 
K2, Lunds universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
198 000 kr
Period: 
2018