Scenarier för ny mobilitet och samhällsplanering

Anna Pernestål och Erik Almlöf, K2 Working paper 2019:7

I detta dokument beskriver vi tre framtidsscenarier för utvecklingen av framtidens ”smarta mobilitet” där vi utforskar trender inom automation, digitalisering, elektrifiering och delning. Nya trender som kan ha stor påverkan på framtidens transportsystem, men som samtidigt innebär en stor osäkerhet. Bland annat när det gäller delning av transporter, arbetsplatser, bostäder och data. Det är just graden av delning som särskiljer våra scenarier åt: det ena kallar vi ”Individualism” och det andra kallar vi ”Delningsekonomi”. Scenarierna beskriver en tänkt värld omkring 10-20 år framåt, och den teknikutveckling som vi antar finns i scenarierna är beskriven i tabellen nedan. En extremt snabb utveckling av tekniken för självkörande fordon skulle kunna leda till en helt annan värld. Detta scenario – ”Disruptiv utveckling” – ser vi som ett ”wild card” och beskriver det sist. Scenarierna är extrema, och det är meningen. Syftet är inte att beskriva den mest troliga eller mest önskvärda framtiden, utan att de ska vara utmanande och bidra till en strategisk diskussion: ”hur ska vi agera i en sådan här framtid?”

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: