Smart mobilitet kräver Smart governance

Smart mobilitet kräver Smart governance

Under de kommande årtiondena kommer automatiserade och uppkopplade fordon, plattforms- och delningsekonomin samt individuellt anpassad mobilitet att påverka hur vi reser och transporterar gods. Detta betecknas ofta Smart mobilitet. Smart mobilitet kan leda till mer hållbara och attraktiva städer och regioner. Men utvecklingen kan också leda till nya problem.  Även om Smart Mobilitet ger möjligheter till helt nya styrmedel kan det också leda till att politiska styrmedel som används idag blir allt mer trubbiga och ineffektiva. Smart governance är därför nödvändigt.

Projektet kommer att resultera i användbar och nyttig kunskap till myndigheter och andra aktörer i Sverige om effektiva styrmedel i en framtid präglad av Smart mobilitet. Dessutom kommer projektet att bidra till den internationella vetenskapliga litteraturen om governance av Smart mobilitet.

Presentationer kopplade till projektet

PDF iconGoverning capacity in smart mobility futures

FilGovernance and policy instruments in shaping futures of smart mobility futures - lunch seminar 2020-09-02

 

Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI, KTH, Trafikverket
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
3 468 962 kr
Period: 
2017 till 2020

Publikationer kopplade till projektet

Att styra det nya - Samhällets styrning av och med smart mobilitet

John Hultén, Anna Wildt-Persson, Jens Alm, Erik Almlöf, Claus Hedegaard Sørensen, Alexander Paulsson, Anna Pernestål och Anna Wallsten, K2 Outreach 2021:1

Governance and Citizen Participation in Shaping Futures of Smart Mobility

Claus Hedegaard Sørensen and Alexander Paulsson, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

Is Governing Capacity Undermined? Policy Instruments in Smart Mobility Futures

Anna Wallsten, Claus Hedegaard Sørensen, Alexander Paulsson and John Hultén, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

Planning Urban Futures for Autonomous and Shared Vehicles: The Role of Planning Support Tools as a Policy Instrument

Sam McLeod, Carey Curtis and John Stone, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

Crafting Effective Policy Instruments for ‘Smart Mobility’: Can Multi-level Governance Deliver?

Iain Docherty, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

Shaping Smart Mobility Futures: Governance and Policy Instruments in times of Sustainability Transitions

Editors Alexander Paulsson and Claus Hedegaard Sørensen, Emerald Publishing Limited, August 2020

Seeing into the future of mobility: the contestable value of expert knowledge and Delphi as futures methods

Alexander Paulsson, Fabio Hirschhorn and Claus Hedegaard Sørensen, chapter in Handbook of Research Methods and Applications for Mobilities, August 2020

Statlig styrförmåga i framtider med smart mobilitet

Anna Wallsten, Alexander Paulsson, John Hultén, Claus Hedegaard Sørensen, Anna Pernestål & Erik Almlöf, K2 Working paper 2019:9

Contextualizing Policy: Understanding Implementation under Socio-technical Transitions

Claus Hedegaard Sørensen and Alexander Paulsson, International Journal of Public Administration, September 2019

Scenarier för ny mobilitet och samhällsplanering

Anna Pernestål och Erik Almlöf, K2 Working paper 2019:7