Synteser för stärkt omställningsförmåga

Synteser för stärkt omställningsförmåga

Forskning behöver spela en aktiv roll för att samhället ska klara omställningen till ett mer hållbart transportsystem. Tidigare erfarenheter visar att de som ska omsätta forskningsresultaten i faktisk verksamhet, ofta har svårt att ta till sig och sortera i den stora mängd rapporter som publiceras. För att vi ska få ut mer nytta av forskningen finns ett behov av att samla ihop och tolka forskningsresultat utifrån bredare frågeställningar. Projektet ska testa en modell för att identifiera relevanta frågeställningar, producera synteser och föra dialog med berörda målgrupper. Detta ska bidra till en systematik för hur synteser inom transportområdet kan produceras och säkerställa att forskningsresultat når berörda tjänstemän och beslutsfattare. Inom ramen för projektet kommer tre syntesrapporter tas fram och diskuteras. Fokus i försöksprojektet kommer att vara på frågeställningar som berör hållbar mobilitet, men systematiken som utarbetas ska vara applicerbar för frågor som rör transportsystemet generellt.

Projektledare: 
Hanna Holm
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
2 450 000 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Resebeteenden – så får vi fler att resa aktivt och hållbart

Sonja Forward, mars 2023

Mobilitet i mindre städer - så kan bilberoendet minska

Tom Rye och Lisa Hansson, april 2022

Digital tillgänglighet - så påverkas vårt resande

Peter Arnfalk och Lena Winslott Hiselius, februari 2022