Tillgänglig Kollektivtrafik för särskilda behov - digital ledsagning i komplexa miljöer

Tillgänglig Kollektivtrafik för särskilda behov - digital ledsagning i komplexa miljöer

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och är ett bra sätt att säkerställa hållbart resande. Vissa personer har särskilda utmaningar att använda vår gemensamma infrastruktur men kan hjälpas med digitala hjälpmedel. Projektet syftar till att etablera en lösning för digital ledsagning i komplexa miljöer i kollektivtrafiksystemet. Konkret projektmål är att på ett övergripande plan öka kollektivtrafikens tillgänglighet för individer med funktionsnedsättning (och synnedsättning i synnerhet) genom användning av mobil AR (Augmented Reality), öppen trafikdata, digitala tvillingar samt utökad hållplatsinformation. Projektet ska göra det möjligt för funktionsnedsatta att använda kollektivtrafik i större utsträckning för att kunna ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviter samt spara pengar och miljöpåverkan för samhället. Projektet är en fortsättning av två tidigare genomförda projekt finansierat av Vinnova och K2. . Projektet syftar också till att stödja behovsägare vilket är kollektivtrafikoperatörer (Östgötatrafiken) och SRF (Synskadades Riksförbund). Utvecklare av det nämnda systemet är Linköpings Universitet med spetskompetens inom mobil teknologi och Gaia, ett företag som utvecklar trafikappar och bakomliggande teknologi. VTI som en av Europas största tillämpade forskningsinstitut med fokus på transport, trafik och infrastruktur koordinerar projektet. RISE som stor forsknings- och utvecklingsaktör bidrar med kompetens inom öppen kollektivtrafikdata. Projektet är organiserat i tio arbetspaket / aktiviteter och ska genomföras inom en tidsram på två år med start november 2021.

Projektledare: 
Magnus Berglund
Parter: 
K2, VTI, Linköpings universitet, RISE, Gaia System, Synskadades Riksförbund Östergötland och Östgötatrafiken
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
2 989 734 kr
Period: 
2021 till 2023