Tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF

Tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF

Syftet med detta projekt är att öka kunskapen om förekomsten av upplevda hinder i kollektivtrafiken hos personer med NPF, samt att om hinder upptäcks, föreslå åtgärder som kan testas i fortsatta studier. Ytterligare ett syfte är att genomföra en litteraturstudie över forskning om NPF och mobilitet. I denna studie fokuseras personer som är 13 år och äldre. Det är i denna ålder, när barn börjar på högstadiet, som de förväntas bli mer självständiga och tar sig själva till skola och fritidsaktiviteter.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
555 000 kr
Period: 
2020 till 2021

Publikationer kopplade till projektet

Erfarenheter och upplevda hinder i kollektivtrafiken hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Jessica Berg & Jonas Ihlström. VTI rapport 1123. Linköping 2022.