Tillgänglighet, rättvisa och kollektivtrafik

Anders Bondemark. K2 Working Papers 2017:12.

Om du bor i staden eller på landsbygden har du olika mycket tillgänglighet till kollektivtrafiken. Staten kan på flera sätt omfördela tillgängligheten för att det ska bli mer rättvist. Men vilken fördelning av tillgänglighet är rättvis och hur kan vi mäta denna fördelning? En forskargrupp vid K2 har studerat frågan.

Rapportkategori: 
K2-rapporter