“Transit Oriented Development” (TOD) i tidiga planeringsskeden – förbättrade verktyg för att hantera samverkansutmaningar och den privata sektorns intressen

“Transit Oriented Development” (TOD) i tidiga planeringsskeden – förbättrade verktyg för att hantera samverkansutmaningar och den privata sektorns intressen

Syftet med projektet är att identifiera innovativa sätt att främja ”Transit Oriented Development” (TOD) i tidiga skeden i den fysiska planeringen. Det är särskilt viktigt att samordna kollektivtrafikens och den fysiska planeringen tidigt eftersom försök att anpassa bebyggelsen efter kollektivtrafikens i efterhand riskerar att medföra dåliga lösningar för kollektivtrafiken. Empiriskt är det förutsättningarna för TOD i kommuner som är belägna i storstadsregionernas ytterområden som analyseras. En analytisk utgångspunkt i projektet är att en effektiv planering i tidiga skeden påverkas av flera offentliga och privata organisationer, och att det är av central betydelse för TOD att förstå deras samverkan. Projektet kartlägger i ett första steg myndigheters och fastighetsbranschens agerande i pågående eller avslutade planeringsprojekt. I detta första steg identifieras både hinder och framgångsfaktorer för TOD. Ett särskilt intresse ägnas åt hur fastighetsbranschen påverkar förutsättningarna för TOD. I ett andra steg tar projektet fram råd och verktyg som kan användas för att hantera kollektivtrafiken i tidiga planeringsskeden. Ambitionen är att testa dessa råd och verktyg i pågående planeringsprojekt i de tre storstadsregionerna. Metodologiskt bygger resultaten på intervjuer och workshops med deltagande organisationer. I projektet jämförs även TOD i de svenska storstadsregionerna med erfarenheterna i två utländska städer (preliminärt Köpenhamn och Zurich).

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Malmö universitet, Lunds universitet, Molde universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
5 510 696 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Challenges of delivering TOD in low‑density contexts: the Swedish experience of barriers and enablers

Robert Hrelja, Lina Olsson, Fredrik Pettersson‑Löfstedt &Tom Rye.European Transport Research Review, 2022.

Transit oriented development (TOD) - a literature review

Robert Hrelja, Lina Olsson, Fredrik Pettersson-Löfstedt and Tom Rye, K2 Research 2020:2, December 2020