Tryggad legitimitet? Mål, medel, och medborgare i kollektivtrafiken

Tryggad legitimitet? Mål, medel, och medborgare i kollektivtrafiken

Studier av legitimitet har i hög grad lyst med sin frånvaro i forskning om transportpolicy. I detta projekt adresseras denna kunskapslucka genom studier av relationen mellan allmänhetens involvering, styrningen och den politiska diskursen kring trygghetsfrågor i Region Stockholms kollektivtrafiksystem. Med hjälp av ett tredelat ramverk undersöks legitimitet i input (styrning från folket), throughput (styrning med folket) och output (styrning för folket). Projektet analyserar kollektivtrafiksystemets ”publikhet” (publicness) och viktiga frågor ställs kring kollektivtrafikens roll som offentlig plats och verksamhet samt medborgares roll. Trygghetsfrågor i Region Stockholms kollektivtrafiksystem har fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren. Därtill har det ökade fokuset på trygghetsfrågor delvis uppstått genom deltagandeprocesser med medborgare vilket gör det till en lämplig fallstudie av legitimitet. För att undersöka detta används kvalitativa metoder, däribland djupintervjuer och diskursanalys av skrivna källor med perspektiv från kritiska policystudier. Projektet kommer att bidra med teoriutveckling genom operationalisering av legitimitetsramverket, samt generera nya perspektiv på styrningsprocesser och trygghetsfrågor.

Projektledare: 
Parter: 
VTI, Lunds universitet, K2
Finansiär: 
K2
Budget: 
3 760 840 kr
Period: 
2023 till 2025