Trygghetsskapande åtgärder för bussresenärer i samband med kriser

Trygghetsskapande åtgärder för bussresenärer i samband med kriser

Corona-pandemins har haft stor påverkan på kollektivtrafiken och besöksnäringen. Den har bland annat påverkat resenärernas attityder till och förtroende för att resa kollektivt. Från branschen finns ett behov av bättre kunskap om möjliga trygghetsskapande åtgärder och effekterna av dessa. Projektet syftar till att 1) beskriva möjliga trygghetsskapande åtgärder i kollektivt resande, 2) kategorisera dessa på ett pedagogiskt sätt som skapar överblick, samt 3) översiktligt analysera möjligheten att applicera dessa i en svensk kontext med fokus på turist- och expressbusstrafik

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
K2, ETOUR
Finansiär: 
Sveriges Bussföretag
Budget: 
165 000 kr
Period: 
2020 till 2021

Publikationer kopplade till projektet

Covid-19 och slaget mot turism och besöksnäring

Vanessa Stjernborg och Solène Prince, K2 Working paper 2021:9