Uppföljning av E20-avtalen

Uppföljning av E20-avtalen

Syftet med projektet är att beskriva utvecklingen före och efter E20-avtalens införande. Utgångspunkten för studien är att kunna mäta effekterna av E20-avtalen jämfört med den tidigare affärsmodellen.

Projektledare: 
Parter: 
VTI, Stockholms läns landsting
Finansiär: 
Stockholms läns landsting, K2
Budget: 
450 000 kr
Period: 
2015 till 2016

Publikationer kopplade till projektet

Uppföljning av E20-avtalen

Roger Pyddoke, Hanna Lindgren. K2 Research 2016:18. Lund 2016.