Utvärdering av Pågatåg nordost och Krösatåg

Utvärdering av Pågatåg nordost och Krösatåg

Region Skåne, Trafikverket och kommunerna i nordöstra Skåne finansierar ett nytt och förbättrat tågsystem i regionen. Ett syfte är att bättre länka tätorterna i regionen till Helsingborg, Lund och Malmö. Ett andra syfte är att skapa en mer integrerad region med Hässleholm och Kristianstad som nav.  Infrastrukturprojektet innebär att sju nya tågstationer byggs längs med befintlig järnväg. Dessutom öppnades en hel ny tågförbindelse mellan Hässleholm och Markaryd med ytterligare tre stationer. 

De nya stationerna och tågförbindelserna öppnades i december 2013 och ersätter samtidigt flera regionala busslinjer. Därmed minskade restiderna mellan städerna och de större städerna i Skåne. K2 och Hållbar Mobilitet Skåne utvärderade effekterna av de nya tågförbindelserna ifråga om resenärsbeteende, attraktion samt lokalekonomisk utveckling.

Projektledare: 
Christina Scholten
Parter: 
Malmö högskola, Hållbar mobilitet Skåne
Period: 
2013 till 2014

Publikationer kopplade till projektet

Pågatåg nordost och Krösatåg

Désirée Nilsson. K2 Research 2015:1. Lund 2015.