Utvärdering av stadsmiljöavtalet

Utvärdering av stadsmiljöavtalet

Syftet med projektet är att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafik. Det består av en processutvärdering, en effektutvärdering och en komparativ studie mellan Sverige och Norge. Projektet ska också bidra med vetenskapligt expertstöd till kommuner och landsting/regioner för ökad kvalitet i uppföljning och utvärdering.

 

Projektledare: 
Parter: 
Lunds universitet
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
4 990 000 kr
Period: 
2016 till 2021

Publikationer kopplade till projektet

Effekter av stadsmiljöavtalet

Martin Larsson och Helena Svensson, K2 Working paper 2021:10

Public transport path choice estimation based on trip data from dedicated smartphone app survey

Ulrik Berggren, Thomas Kjær-Rasmussen, Mikkel Thorhauge, Helena Svensson and Karin Brundell-Freij, Transportmetrica A: Transport Science, September 2021

Intrapersonal variability in public transport path choice due to changes in service reliability

Ulrik Berggren, Carmelo D´Agostino, Helena Svensson, Karin Brundell-Freij. Transportation July 2021

Insamling och analys av väntetider och ruttval - en del i utvärderingen av stadsmiljöavtalet i Lund

Ulrik Berggren, K2 Working paper 2019:13, oktober 2019

Ekonomiska stöd och styrmedel för hållbar mobilitet – nordiska erfarenheter av statliga incitamentsupplägg

Ulrik Berggren, K2 Working paper 2019:12, oktober 2019

Uppföljning av stadsmiljöavtal – En handledning

Karin Brundell Freij, K2 Working paper 2019:11, september 2019

Kunskapsöversikt: Stadsmiljöavtalets politiska process

Elias Isaksson och Åsa Knaggård, K2 Working paper 2019:10, augusti 2019