Utveckling och genomförande av regionala superbusskoncept

Utveckling och genomförande av regionala superbusskoncept

Projektet ska studera vilka liknande koncept som finns i andra delar av världen och hur man på bästa sätt utvecklar och genomför regionala superbusskoncept i Sverige.

Parter: 
Lunds universitet
Finansiär: 
Sveriges Bussföretag
Budget: 
300 000 kr
Period: 
2016 till 2019