Utveckling och genomförande av regionala superbusskoncept

Utveckling och genomförande av regionala superbusskoncept

Projektet ska studera vilka liknande koncept som finns i andra delar av världen och hur man på bästa sätt utvecklar och genomför regionala superbusskoncept i Sverige.

Parter: 
Lunds universitet
Finansiär: 
Sveriges Bussföretag
Budget: 
300 000 kr
Period: 
2016 till 2019

Publikationer kopplade till projektet

Bedömningsverktyg för svensk BRT -Redskap för planering och utvärdering av högkvalitativa bussystem i Sverige

Frida Odbacke, examensarbete, Lund University, 2018.

Guidelines för attraktiv regional busstrafik - Regional BRT

K2 broschyr, 2016.

Developing a regional superbus concept – Collaboration challenges

Fredrik Pettersson, Case Studies on Transport Policy, Available online 31 January 2018