Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå?

Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå?

I svensk transportplanering är begreppet ett transporteffektivt samhälle viktigt. Det pågår arbeten med att definiera och omdefiniera vad begreppet innebär. Det arbetas också med strategier och planer som ska leda mot ett transporteffektivt samhälle i flera olika kommuner, regioner och myndigheter. Även i forskarvärlden görs olika insatser som kopplar till ett transporteffektivt samhälle. Men vad betyder det här begreppet? Vad är det egentligen för samhälle som avses? Och hur kommer det sig att det har blivit så konfliktfyllt?

Det här är exempel på frågor som vi undersöker och vill kunna besvara i projektet ”Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå?”.  Vi gör detta genom bland annat intervjuer, dokumentstudier, workshops och en enkätstudie.

Vi hoppas kunna bidra med kunskap till pågående debatter och möjliggöra gemensamma reflektioner om de planeringsbegrepp och samhällsbilder som organiserar svensk samhällsplanering med fokus på transport och mobilitet.

Den 27 september bjuder vi in till en workshop om begreppet ”ett transporteffektivt samhälle”. Välkommen!  Läs mer och anmäl dig här.

Parter: 
K2, Lunds universitet, Malmö universitet, Trivector
Finansiär: 
Energimyndigheten
Budget: 
3 500 000 kr
Period: 
2023 till 2024