Vad styr våra val om resande eller inte resande i kollektivtrafiken

Vad styr våra val om resande eller inte resande i kollektivtrafiken

Projektet ska samla kunskap om hur och varför resenären fattar val av färdsätt till exempel olika bussar, spårvagn, båt i kombination med tåg, cykel, gång. 

Projektledare: 
Christina Stave
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
350 000 kr
Period: 
2016 till 2017

Publikationer kopplade till projektet

Unga resenärers upplevelser av kollektivtrafiken

Christina Stave, Niklas Strand, Eva Åström. K2 Research 2017:7. Lund 2017.