Vilken framtid har bussen?

John Hultén, Anders Wretstrand, Fredrik Pettersson, Malin Aldenius, Anna Anund. K2 Working Papers 2018:1. Lund 2018.

I den här rapporten undersöker vi förändringar i samhället med särskilt fokus på hur de påverkar vilken roll bussen kan komma ha i det framtida transportsystemet. Tidsperspektivet är 2030. Det kan låta avlägset men är i själva verket ett ganska kort tidsperspektiv för att diskutera större samhällsförändringar. Preliminära resultat har diskuterats i en serie workshops med experter från Sveriges Bussföretag. Ett urval av de reflektioner som framkommit vid dessa workshops återges i rapporten.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: 
Forskningsprojekt: