Vilken grad av prisdifferentiering?

Pyddoke, Wretstrand. K2 Outreach 2016:10. Lund 2016.

En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig komponent för att våra städer och regioner kan utvecklas på ett hållbart sätt. Ibland framförs uppfattningen att en attraktiv kollektivtrafik också bör vara billig för att så många som möjligt ska kunna resa. Samtidigt leder ökande trafikkostnader till utmaningar för kollektivtrafikmyndigheterna. Intäkterna räcker inte till för att balansera kostnaderna. Ofta uppstår då diskussioner om biljettpriserna. I den här rapporten diskuteras förutsättningarna för ett mera optimalt taxesystem baserat på ökade inslag av differentierad prissättning.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: 
Forskningsprojekt: