Covid-19 och slaget mot turism och besöksnäring

Vanessa Stjernborg och Solène Prince, K2 Working paper 2021:9

Resor med buss är ett vanligt sätt att förflytta sig och anses vara ett relativt miljövänligt färdmedel. Under pandemin minskade bussresandet dramatiskt. Den här rapporten handlar om Corona-pandemins konsekvenser för bussbranschen, med fokus på turist- och beställningstrafiken. Med utgångspunkt i tidigare litteratur ger rapporten en överblick över möjliga åtgärder för att återskapa resenärernas förtroende för turist- och beställningsresor med buss.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: