Data och statistik i kollektivtrafiken

Mats Améen, Pontus Gunnäs, Stina Hörtin. K2 Working Papers 2016:2.

Resandestatistik av god kvalitet är av yttersta vikt för planering och uppföljning av kollektivtrafik. Den behövs även som en grund för kvalificerad kollektivtrafikplanering och ekonomisk uppföljning. Bakom rapporten står Trivector Traffic på uppdrag av K2.

Rapportkategori: 
K2-rapporter
Forskningsinriktning: